Kinezjologia edukacyjna

Coraz częściej w przedszkolach i szkołach podstawowych możemy natknąć się na zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej. Czym zajmuje się ta dziedzina nauki, co dają naszym dzieciom takie zajęcia i czy możemy jej założenia wykorzystywać samodzielnie w domu?

Kinezjologia Edukacyjna jest metodą wspierania naturalnego rozwoju i procesów uczenia się opracowaną przez dr Paula Dennison'a. Jej podstawy teoretyczne oparte są na założeniu trójwymiarowości funkcjonowania mózgu w wymiarach: lateralności, skupienia i ześrodkowania oraz założeniu, że skuteczność uczenia się uzależniona jest od współpracy między lewą i prawą półkulą mózgu.

Półkule mózgu
Półkula prawa, intuicyjna- ułatwia bowiem całościowe postrzeganie rzeczywistości i zarządza lewą stroną ciała; lewa logiczno- analityczna porządkuje to, co postrzegamy, umożliwia artykulację myśli i kontroluje działanie prawej strony ciała.


Najczęściej wykorzystywanym w pracy z dziećmi elementem tej metody jest tzw.: Gimnastyka Mózgu® wykorzystująca naturalną potrzebę ruchu w celu integracji i harmonizacji pracy ciała i umysłu.


Dla kogo?
Kinezjologia Edukacyjna, a w szczególności Gimnastyka Mózgu® skierowana jest do dzieci w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z deficytem uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zaburzeniami sfery motywacyjnej, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksją, dysortografią, dyskalkulią, dysgrafią) oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i autyzmem.


Po co?
Gimnastyka Mózgu® korzystnie wpływa na stan równowagi psychicznej, rozwój emocjonalny, pamięć długo i krótkotrwałą, koncentrację i koordynację wzrokowo- ruchową. Proponowane ćwiczenia usprawniają ponadto: rozumienie ze słuchu, zdolność do myślenia abstrakcyjnego, proces czytania i pisania, funkcje grafomotoryczne (kaligrafia, krzywe pismo), postrzeganie wzrokowe, wymowę i zdolność artykułowania myśli, procesy komunikacji społecznej oraz rozwijają zdolności matematyczne.


Na czym polega?
Ćwiczenia, które proponuje Kinezjologia Edukacyjna są na tyle proste, że zajęcia z Gimnastyki Mózgu bez problemu poprowadzimy samodzielnie w domu i na tyle ciekawe, że dziecko nie będzie starało się ich unikać. Co więcej, możemy zachęcić do ich wykonywania wszystkich członków rodziny, gdyż są skuteczne w każdym wieku i można je wykonywać niezależnie od ogólnej sprawności fizycznej.

Autor: Magdalena Wolnik – Szynkielewska, pedagogTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Jeszcze nie ocenione. Bądź pierwszym który oceni ten wpis!
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.

2010-01-26 5:25
mhohaubr

xYIRZLphBsimhtaP

Wz2fCN ztzndwcevjxe, [url=http://pmsjmdrfflzf.com/]pmsjmdrfflzf[/url], [link=http://lwrdwwzhfgdi.com/]lwrdwwzhfgdi[/link] , http://gjdnqqfwwpvu.com/


2010-04-05 10:42
hvwgvcxs

xkVPuYpCHW

4Ubxhu klfnaedssulj, [url=http://dqrmnxlnqxko.com/]dqrmnxlnqxko[/url], [link=http://balbtgxjbvkw.com/]balbtgxjbvkw[/link] , http://molilzykkkyn.com/
Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.