Dysleksja i przedszkolak - symptomy

Najczęściej trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegane są dopiero u dzieci w wieku szkolnym, dopiero wtedy również zespół charakterystycznych objawów może zostać zdiagnozowany przez specjalistów jako objawy dysleksji rozwojowej....

czytaj więcej...

Sześciolatek w szkole – jak podjąć decyzję o wcześniejszym podjęciu obowiązku szkolnego?

Zgodnie z nowym prawem oświatowym sześcioletnie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym od 2012 roku, natomiast proces włączania sześciolatków do edukacji szkolnej rozpocznie się już w 2009 r. Ustawa zakłada również, że...

czytaj więcej...

Jakie problemy ma dziecko zdolne?

O wspieraniu zdolności i talentów mówi się obecnie coraz więcej. Powstają punkty konsultacyjne ds. dzieci zdolnych, specjalistyczne placówki, fundacje. Czy dzieci zdolne rzeczywiście tego potrzebują?

czytaj więcej...

Po czym poznać dziecko zdolne ?

W każdym dziecku drzemią jakieś zdolności, ma mocne strony, potrafi coś robić dobrze, do czegoś ma talent…

czytaj więcej...

O metodzie Montessori

„ Jest pięknym patrzeć na to, jak rozwija się dziecko, tak jak rozwijają się kwiaty, które należy ochraniać i podtrzymywać pamiętając przy tym , że jednak każde drzewo musi umieć nosić swe własne owoce”

(wychowanka Szkoły Marii...

czytaj więcej...Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.