„Na co zwracać uwagę wybierając szkołę językową dla dziecka ?”

Dziś szukając odpowiedniej szkoły dla swojego malucha mamy bardzo dużo możliwości wyboru, ale jednocześnie większy dylemat. Która z tych szkół jest najodpowiedniejsza dla mojego dziecka? Na co tak naprawdę kładzie się największy nacisk wykorzystując dane techniki nauczania?


Bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w nauczaniu dzieci młodszych języka angielskiego, uważam, że najlepsze rezultaty daje nauka poprzez zabawę w której wykorzystuje się jak najwięcej technik. Dajemy w ten sposób szansę wszystkim dzieciom w grupie na uczestnictwo w rożnych aktywnościach językowych.

W większości stosowane metody w grupach maluszków będą miały więc na celu rozwój umiejętności słuchania, pamięci wzrokowej, umiejętności manualnych i aktorskich, prawidłowej wymowy i intonacji.

Oto kilka najczęściej wykorzystywanych metod nauczania języków obcych w pracy z najmłodszymi dziećmi:

Metoda Helen Doron
stworzona szczególnie z myślą o małych dzieciach (naukę można rozpocząć już od 3 miesiąca życia). Zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku angielskim. W czasie zajęć – nauczyciel posługuje się specjalnie opracowanymi podręcznikami, nagraniami i obrazkami. W zajęciach uczestniczą rodzice.

Metoda
Talking Kids na zajęciach nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora. Dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami. W tej metodzie zabawa jest jedynie nagrodą za wysiłek włożony w naukę.

Podejście Komunikacyjne
(The Communicative Approach), Dziecko wykorzystując swoje naturalne zdolności do kreatywnego myślenia aktywnie uczestniczy w zajęciach językowych. Ćwiczenia w czasie zajęć sprawiają, że w sposób niewymuszony i naturalny rozwija sprawność swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Drama
to technika aktywnego uczenia się, która wykorzystuje spontaniczność dziecka jego ekspresję oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy. Przede wszystkim rozwija ona zdolność swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Podejście audiolingwalne
(Audio-lingual Methodology) traktuje uczenie się języka jako tworzenie się nawyków. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie mają charakter mechaniczny. W czasie zabawy dziecko powtarza zwroty i wyrażenia jakich użył nauczyciel.

Nauka poprzez Zmysły
(Multi-sensory Approach), to metoda aktywizująca wszystkie zmysły, której rezultatem jest nauka poprzez zabawę. Stosowane techniki odpowiadają emocjonalnym i intelektualnym potrzebom i możliwościom dzieci.

Metoda reagowania ciałem,
TPR (Total Physical Response), bardzo popularna w pracy z małymi dziećmi. W metodzie tej, dzieci wykonują polecenia nauczyciela poprzez naśladownictwo jego zachowań. Metoda ta polega na aktywowaniu całego mózgu – lewej półkuli (język) i prawej (ruch fizyczny).

Metoda naturalna
(The Natural Approach), zakłada wyeliminowanie stresu i lęku przed popełnianiem błędów. Dziecko zaczyna od przyglądania się mimice i gestom nauczyciela, mówi dopiero gdy jest gotowe. Najważniejsze jest rozumienie ze słuchu.

Teoria wielorakich inteligencji
(Multiple Intelligences) to metoda mająca na celu dopasowanie sposobu nauczania języka do inteligencji dziecka. Pozwala to na stworzenie odpowiednich warunków do efektywnego i aktywnego procesu uczenia się. Technika ta wykorzystuje naturalną dziecięcą spontaniczność, jako źródło ich kreatywności i zdolności do przyswajania wiedzy.

Technika opowiadania bajek
(Storytelling), wykorzystanie tej metody zapewnia dzieciom barwne doświadczanie języka obcego. Wzbogacona o różne ćwiczenia językowe umożliwia kształcenie wszystkich sprawności językowych, a przede wszystkim motywuje do spontanicznych odpowiedzi.

Szukając najlepszej szkoły dla maluszka musimy również pamiętać o tym, że małe dzieci:
- charakteryzuje szybkie zapominanie pomimo szybkiego zapamiętywania,
- są w stanie skoncentrować swoją uwagę tylko przez krótki okres,
- mają stałą potrzebę zabawy i aktywności fizycznej,
- podejmują działanie dopiero wtedy, gdy czują się do tego gotowe.

Zapisując więc dziecko do szkoły językowej dobrze jest również dowiedzieć się czy na zajęciach (nie trwających dłużej niż 30 minut!) panuje życzliwa atmosfera, czy nauczyciel jest osobą spontaniczną, przepełnioną entuzjazmem, ma poczucie humoru i czy potrafi się bawić.

Autor: Ewa Sokołowska, nauczyciel przedszkolny, anglistaTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Jeszcze nie ocenione. Bądź pierwszym który oceni ten wpis!
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.