Rodzaje pamięci

Informacja, aby mogła być przechowywana w naszej pamięci na stałe, musi przejść 3 poziomy. Służą temu trzy rodzaje pamięci: bezpośrednia (ultrakrótkotrwała), krótkotrwała (robocza) i długotrwała.

czytaj więcej...

Ucz dziecko czytać - co robić by lepiej rozumieć tekst?

Podstawowym celem każdego czytanie jest rozumienie. Rozumienie czytanego tekstu składa się z rozumienia poszczególnych słów, połączeń wyrazowych i zdań, czyli jest lingwistycznym dekodowaniem, rozszyfrowywaniem danego...

czytaj więcej...

Mnemotechniki

Mnemotechniki to „sztuczki” pamięciowe ułatwiające szybkie i skutecznie zapamiętywać.

czytaj więcej...

Umiejętności wspomagające zapamiętywanie

Jest to umiejętność potrzebna nam nie tylko podczas nauki, ale także w życiu codziennym. To dzięki niej potrafimy zapamiętywać, czytać, słuchać, rozwiązywać zadania, myśleć…

Problemy z koncentracją uwagi dorośli zauważają...

czytaj więcej...

Ucz dziecko samodzielności

Każdy rodzic chce mieć samodzielne dziecko. Nie zawsze jednak udaje się całkowicie osiągnąć ten cel.

czytaj więcej...

Ucz dziecko jak sobie radzić ze złością

Złość odczuwamy na co dzień. Jedni z nas „wyrzucają” ją zbyt gwałtownie, inni nadmiernie tłumią. Jak znaleźć ten „złoty środek”? Jak nauczyć nasze dzieci, żeby potrafiły ją „dobrze” wyrażać nie wyrządzając krzywdy innym i...

czytaj więcej...Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.