Jak poziom inteligencji emocjonalnej wpływa na poziom życia dorosłych?

Co Twoje dziecko, będąc już dorosłym, osiągnie dzięki dobrze rozwiniętej inteligencji emocjonalnej?

Na sukces składa się wiele czynników, np. czynniki zewnętrzne, czas, okoliczności, zdarzenia losowe, poziom inteligencji ogólnej, talent, pracowitość, upór itp. Obok wielu czynników pojawia się także inteligencja emocjonalna, jako element sprzyjający osiąganiu sukcesu i szczęścia w życiu.

Naukowcy nie dowiedli stuprocentowej zależności między poziomem inteligencji emocjonalnej, a osiąganiem sukcesu w życiu. Spowodowane jest to tym, iż każda osoba jest odmiennym konstruktem psycho-fizycznym, trudno wyodrębnić te cechy charakteru, które np. przyczyniły się mniej lub bardziej do osiągnięcia sukcesu.

Na sukces składa się wiele czynników, np. czynniki zewnętrzne, czas, okoliczności, zdarzenia losowe, poziom inteligencji ogólnej, talent, pracowitość, upór itp. obok wielu czynników pojawi się inteligencja emocjonalna, jako element mogący sprzyjać osiąganiu sukcesu i szczęścia w życiu.

My – dorośli, rodzice, opiekunowie, rozwijając w sobie te umiejętności możemy przekazać je dzieciom, wskazać im drogę, po której warto iść.

Dzięki rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej podnosimy ich szanse na to, by w dorosłym życiu:

  • tworzyły bogate związki z innymi ludźmi;
  • satysfakcjonujące relacje zawodowe;
  • radziły sobie w chwilach trudnych;
  • podejmowały trafne decyzje;
  • wytrwale i z pasją realizowały swoje plany i marzenia.

Pomyśl, Drogi Rodzicu, czy także Tobie nie przydałaby się taka lekcja, która pomogłaby lepiej i szczęśliwiej żyć...

Autor: Magdalena Jankowska – autorka programu zajęć "Drzewko Szczęścia" stymulujących rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży; animator kultury, instruktor zajęć teatralnych, komunikacyjnych, twórczych; związana z instytucjami kulturalnymi i wychowawczo-edukacyjnymi we Wrocławiu.

 Trwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 5.0 z 5. 1 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.