INTELIGENCJA LINGWISTYCZNA (WERBALNA, JĘZYKOWA)

Czy Twoje dziecko zaczęło mówić wcześniej niż jego rówieśnicy? Czy mówi chętnie, dużo, opowiada barwnie, w lot przyswaja nowe słowa? Dużo czyta? A może układa rymowanki i lubi pożartować? Jeśli odpowiedziałeś TAK! na większość z tych pytań, wiedz, że Twoja pociecha obdarzona jest inteligencją werbalną.

Inteligencja werbalna- to umiejętność jasnego artykułowania własnych myśli.
Osoby obdarzone tym typem inteligencji charakteryzuje: duży zasób słownictwa, łatwość argumentacji, zamiłowanie do literatury, zabaw słownych, żartów, debat i przemówień publicznych oraz kreatywnego pisania, często poezji. Doskonale rozumieją słowo mówione i pisane, dzięki czemu z łatwością zapamiętują informacje i sporządzają notatki, ponadto mają duże zdolności uczenia się języków obcych.

Inteligencja językowa jest najprawdopodobniej najbardziej uniwersalną spośród wszystkich inteligencji wielorakich. Jej elementami są wrażliwość na dźwięki, brzmienie, rytm, modulację głosu, budowę i znaczenie słów, a także umiejętność używania języka do zabawiania innych i zdolność kształtowania nastroju.

Inteligencja lingwistyczna ma niebywałe znaczenie społeczne, a na jej rozwój ogromny nacisk kładzie się już w szkołach. Na szczęście można ją z powodzeniem rozwijać z wykorzystaniem prostych metod. Opiekunowie chcący wspomóc rozwój tego typu inteligencji winni robić wszystko, co może służyć komunikacji i wytworzeniu więzi z dziećmi, muszą być przy tym jednak bardzo ostrożni, by uniknąć niepotrzebnego wywoływania presji. U najmłodszych, inteligencję werbalną można rozwijać na wiele sposobów, poprzez: żarty, zagadki, krzyżówki i szarady, a także czytanie, recytację i śpiewanie, niezastąpiona jest konwersacja. Rozwojowi kreatywności pomaga również, wspólne wymyślanie i opowiadanie bajek. Dzieciom starszym służy samodzielne pisanie opowiadań i pamiętników oraz wystąpienia oratorskie. Należy pamiętać, że najdogodniejsze warunki do rozwoju inteligencji lingwistycznej stwarza środowisko pozbawione ryzyka porażki, takie w którym znajdzie się miejsce zarówno na zabawę i eksperymentowanie, jak i na wyzwania i motywację do codziennej pracy.

Osoba posiadająca dobrze rozwiniętą inteligencję werbalną będzie: uczyć się- słuchając, pisząc, czytając i dyskutując; nadawać znaczenie słowu pisanemu i mówionemu w toku przekonywania, zabawy, przekazywania informacji, tworzenia pojęć; naśladować lingwistyczne cechy innych; z zapałem rozwijać własne zastosowania i sposoby rozumienia języka, lepiej od innych posługiwać się słowem mówionym i pisanym, uważniej niż inni słuchać, wykazywać dominację audytywnego systemu reprezentacyjnego w komunikowaniu się.

Ucznia obdarzonego inteligencją lingwistyczną charakteryzuje:

- wrażliwość na wzorce,

- zorganizowanie,

- systematyczność,

- umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem,

- zamiłowanie do pisania i zabaw słownych,

- zdolności oratorskie,

- brak kłopotów z ortografią.

Osoby z dobrze wykształconą inteligencją lingwistyczną sprawdzą się m.in. jako: pisarze, poeci, wykładowcy, marketinowcy, scenarzyści, mówcy, politycy, redaktorzy, dziennikarze.

Autor: Natalia PożogaTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 5.0 z 5. 1 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.