Dziennik elektroniczny w szkołach

Żyjemy w biegu, praktycznie wszyscy cierpimy na chroniczny brak czasu. Bez reszty pochłania nas praca zawodowa, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, obowiązki domowe. Coraz rzadziej rozmawiamy z dziećmi, coraz częściej zapominamy o wywiadówkach i dniach otwartych.

Brak kontaktu z pedagogiem, wychowawcą i nauczycielami- osobami, które codziennie obserwują nasze dzieci i ich postępy, powoduje, że trudniej nam wychwycić moment gdy z naszą pociechą zaczyna dziać się coś niedobrego. W krajach, w których tempo życia zbliżone jest lub przewyższa nasze, wykorzystując powszechny dostępu do Internetu, opracowano i na szeroką skalę wdrożono narzędzie umożliwiające rodzicom łatwy monitoring postępów ucznia i kontakt z kadrą nauczycielską- dziennik elektroniczny.

Dziennik elektroniczny, zwany również e-dziennikiem, to nic innego jak program komputerowy służący do rejestracji wszystkich informacji o uczniu i zajęciach szkolnych, do którego dostęp ma dyrektor placówki, wychowawca, pedagog, nauczyciele, a co najważniejsze rodzice.

W Polsce, takie udogodnienie jest dopiero w fazie testów praktycznych. Szacuje się, że obecnie tylko 0,3 % szkół prowadzi, obok tradycyjnego dziennika lekcyjnego, również dziennik w formie elektronicznej. Powodów tego stanu rzeczy należy upatrywać w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, określającym, że jedyną właściwą dla niej formą jest forma papierowa.

Niekorzystna, bądź co bądź, dla wszystkich zainteresowanych i związanych z edukacją dziecka, sytuacja może jednak szybko ulec zmianie. 16 lipca b.r., Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, podpisała nowelizację do rozporządzenia z dnia 19 lutego 2002r. Na jej mocy możliwe jest prowadzenie dzienników elektronicznych, które w przyszłości będą mogły całkowicie zastąpić dzienniki tradycyjne. Nowelizacja ściśle określa również warunki, jakimi powinien charakteryzować się system, służący prowadzeniu takich dzienników oraz warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych go stanowiących po zakończeniu roku szkolnego lub semestru. Nie ma więc obaw o wprowadzenie danych nieautoryzowanych, ich wyciek czy niemożność odczytania przez osoby uprawnione.

Prowadzenie e- dzienników ma wiele zalet, tak dla rodziców, jak i użytkujących je placówek.

Dzięki e-dziennikowi rodzice mogą:

- stale monitorować i szczegółowo analizować postępy dziecka w nauce,

- na bieżąco kontrolować frekwencję dziecka, dzięki czemu szybko reagować na ewentualny problem wagarowania,

- stale i bez ograniczeń wymieniać informacje ze szkołą.


Szkoła, wdrażając dziennik, zyskuje:

- wzrost frekwencji uczniów na lekcjach,

- skuteczność w przeciwdziałaniu problemom wychowawczym, wzmocnienie realizacji funkcji wychowawczej;

- podniesienie poziomu nauczania przez zwiększenie uczniowskiej motywacji do nauki.

- oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień,

- dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich,

- poprawę systematyczności pracy nauczycieli.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, można więc mieć nadzieję, że już w trakcie trwania najbliższego roku szkolnego, będziemy mogli na bieżąco i w dowolnej chwili monitorować ścieżkę edukacyjną naszego dziecka, zareagować na wszelkie niepokojące sygnały i wyciągnąć do niego pomocną dłoń, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Autor: Natalia PożogaTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 5.0 z 5. 2 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.