Co będzi etrzeba zrobić póżniej żeby zostać Policjantem?

Jakie będą Twoje kolejne kroki do kariery Policjanta? Poniżej omawiamy krok po kroku co czeka młodego adepta.


Musisz zgłosić się do danej Komendy Policji, w której chciałbyś służyć i złożyć odpowiednie dokumenty.

Następnymi etapami są:

  • ocena złożonych dokumentów
  • przeprowadzenie rozmowy wstępnej
  • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym
  • ocenę sprawności fizycznej
  • przeprowadzenie testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby
  • przeprowadzenie wywiadu zorganizowanego
  • ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby
  • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Test wiedzy - obejmuje pytania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie.

Test sprawności fizycznej - sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.

Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.

Postępowanie sprawdzające - przeprowadzane jest w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby.

Wywiad zorganizowany - ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację kandydata oraz motywację do służby w Policji.

Komisja lekarska - ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Autor: Młodszy aspirant, Julita PawulTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 5.0 z 5. 1 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.