Rozwój fizyczny

Niemowlę leżąc na plecach, podobnie jak w pierwszym miesiącu życia, układa główkę asymetrycznie. Dopiero w połowie drugiego miesiąca potrafi podnieść główkę i utrzymać ją przez kilka sekund w górze.

Dzięki dalszemu rozwojowi mięśni odpowiadających za prostowanie i zgięcie, dziecko coraz wyżej unosi symetrycznie głowę. Maluszek zaczyna opierać się częściowo na rączkach i odpycha się od podłoża. Pod koniec drugiego miesiąca dziecko zaczyna także odpychać się od podłoża kolanami.

U dziecka zaczyna kształtować się rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej. W leżeniu na brzuszku potrafi unieść symetrycznie główkę. Podparte na rączkach (od dłoni do łokci) i ugiętych nóżkach w stawie biodrowym i kolanowych powoli próbuje nieznacznie odpychać się od podłoża. Na początku drugiego miesiąca rączkami, pod koniec także kolanami. Wtedy też podnosi raz główkę raz miednicę do góry.

Ważnymi odruchami w tym okresie są:

  • ATOS (Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny – wyprost kończyny górnej i dolnej po tej stronie, w którą zwrócona jest twarz dziecka, a zgięcie kończyn po stronie przeciwnej),
  • STOS (u dziecka leżącego na brzuchu po odciągnięciu głowy w kierunku grzbietu dochodzi do wyprostowania kończyn górnych, przy jednoczesnym zgięciu kończyn dolnych, odwrota sytuacja zachodzi przy zgięciu głowy w kierunku brzusznym), który powinien zintegrować się do szóstego miesiąca życia.

Rozwój intelektualny

Smyk już od początkowego okresu rozwoju intensywnie ćwiczy swoją pamięć. Na tym etapie jest ona jeszcze bardzo krótkotrwała. Dziecko rozwija umiejętność zapamiętywania poprzez poszczególne zmysły, najlepiej w tym okresie poprzez dotyk. Stara się także zapamiętywać za pomocą wzroku, który zaczyna mu się powoli wyostrzać, jednak nadal ma ono ograniczone pole widzenia. Chociaż próbuje patrzeć na oddalone przedmioty zazwyczaj patrzy nadal na te znajdujące się blisko. Maluch rozwija także swoją umiejętność słuchania, starając się zwracać główkę w stronę słyszanego dźwięku. Dziecko zaczyna także selekcjonować sytuacje, w których czuje się dobrze, od tych, które nie sprawiają mu przyjemności.

Rozwój emocjonalny

Dziecko zaczyna rozróżniać osoby po wyglądzie, zapachu, sposobie mówienia, a także prezentowanych emocjach. Mama potrafi rozróżniać już rodzaje płaczu swojego dziecka. Maluch zatem częściej dostaje dokładnie to czego oczekuje. Dziecko w tym okresie rozwoju zaczyna okazywać pierwsze przejawy złości. Jednocześnie umie już zapanować nad płaczem i uspokoić się, np. ssąc kciuka lub smoczek. Dzieje się to dlatego, iż podczas ssania kciuka, czy smoczka niemowlak uciska podniebienie, stymulując przy tym układ limbiczny, odpowiadający za nasze emocje. Zwiększa w ten sposób swoje poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój społeczny

W drugim miesiącu życia maluszek zaczyna z większym zaciekawieniem przyglądać się twarzom, także otaczającym przedmiotom. Robi to z większa świadomością. Dziecko ma też ostrzejszy wzrok. Reaguje na zmianę brzmienia głosu, mimikę twarzy. Cieszy się z kontaktów z innymi osobami.

Dziecko w połowie drugiego miesiąca zaczyna świadomie uśmiechać się, gdy ktoś nachyla się nad nim. Zainteresowanie, jakie okaże się mu w tym momencie, zacznie rozwijać w nim pierwsze zachowania towarzyskie.


 


Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.