Co to jest wychowanie!

Rośliny uszlachetnia się przez uprawę - ludzi przez wychowanie. Jean-Jacques Rousseau


Wychowanie dziecka to ważne, odpowiedzialne i jednocześnie najwspanialsze zadanie jakie stoi przed każdym rodzicem. Wpływ na ten proces ma cała historia naszej rodziny. Sposób wychowania przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Wychowanie dziecka to ważne, odpowiedzialne. Co prawda podlega on ciągłym zmianom, ale korzenie jego tkwią w dawnych czasach.

Na początku warto zadać sobie pytanie: „Do czego tak naprawdę wychowujemy nasze dzieci?”, czyli jaką mamy wizję końcową, jaki cel. Co dla nas jest ważne? Na czym nam zależy? Jakie mamy oczekiwania? O co nam tak naprawdę chodzi? Zadanie sobie tych kluczowych pytań jest bardzo ważne. Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam wyraźnie określić nasz cel i wyznaczą azymut.

Rodzic – najważniejszy nauczyciel
Rodzice to najważniejsi nauczyciele dziecka! Każdy z nas chciałby być idealnym rodzicem. Co to znaczy być idealnym rodzicem? Czy tacy w ogóle istnieją? Przecież stając się rodzicami, nadal jesteśmy ludźmi ze swoimi słabościami, zmiennymi nastrojami, ludzkimi wadami. Wielki ciężar odpowiedzialności, bezustanna troska i chęć bycia „Super Rodzicem” może przyczynić się do stawiania sobie zbyt dużych wymagań. Rodzice obwiniają się (lub są obwiniani) za popełnione błędy, chwilowe słabości czy swoje emocje. Przyczyny każdego problemu z dzieckiem szukają w swoim „złym” sposobie wychowania. Takie myślenie niekorzystnie wpływa na rodziców i nie sprzyja uzyskaniu dobrych efektów wychowawczych.
Bądźmy spokojni. Większość rodziców nie popełnia „wielkich” błędów. Miłość, akceptacja, zrozumienie i umiejętne przekazanie zasad to gwarancja „dobrego” wychowania.

Czy Wy jako Rodzice zostaliście szczególnie przygotowani do pełnienia roli wychowawców swoich dzieci? Czy otrzymaliście od kogokolwiek pomoc czy wsparcie? Czy udało się Wam przejść jakieś szkolenie w tym zakresie? Wychowanie dziecka to niezwykle ważna misja w życiu człowieka i dlatego w tym obszarze tak istotna jest edukacja i dobra rada. Starajmy się czytać jak najwięcej książek o wychowaniu dzieci, by posiąść wiedzę i uczęszczać na szkolenie z tej tematyki, aby nabyć umiejętności.

Funkcje wychowawcze
Najczęściej to właśnie Rodzice są najważniejszymi i najlepszymi wychowawcami. Mają oni za zadanie zaspokoić potrzeby psychologiczne i fizjologiczne swojego dziecka. Dbają o prawidłowy rozwój swoich potomków we wszystkich sferach: biologicznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. Harmonijny rozkwit tych sfer zapewni osiągnięcie dojrzałości. To właśnie rodzina stanowi najlepsze środowisko, w którym wyrasta i kształtuje się człowiek.
Podejmujący trud wychowania powinniśmy pamiętać o podstawowych zadaniach jakim musimy sprostać. Rodzice dążą do spełnienia trzech głównych funkcji:

opiekuńcza – zapewnienie bytu materialnego i dbałość o zdrowie;
emocjonalna – zaspokojenie potrzeby miłości, przynależności, akceptacji, szacunku, poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie osobowości;
poznawcza – dbanie o rozwój zainteresowań, intelektualny, umiejętności uczenia się.

Relacje w rodzinie
Wychowawcza rola rodziców to między innymi budowanie prawidłowych stosunków w rodzinie. Relacje te powinny zawierać w sobie dwa ważne aspekty:
1. okazywanie miłości, szacunku, akceptację, rozumienie potrzeb, zwracanie uwagi na dziecko;
2. przekazywanie dziecku zasad, norm, stawianie granic, wymaganie i egzekwowanie.
Spełnienie tych „przykazań” zapewni nam spokojne i radosne przejście przez okres dorastania naszych dzieci oraz przyczyni się do osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych.


Przekaż i naucz
Wróćmy do pytania: „Do czego tak naprawdę wychowujemy nasze dzieci?” Jakie wartości chcemy przekazać swojemu dziecku? Jakie postawy życiowe ma ono reprezentować w przyszłości? Jakie wykształci umiejętności? To jakim człowiekiem będzie nasze dziecko, jest wynik całego procesu wychowawczego.
wartości np. uczciwość, szacunek, wierność;

postawy np. poczucie własnej wartości, pozytywne myślenie, uczynność;
umiejętności np. uczenia się, podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktów.

Wychowanie to proces trwający latami. Oczywiście nie tylko my rodzice mamy wpływ na ostateczny kształt osobowości naszego dziecka. Duże oddziaływanie ma również szkoła, rodzina, koledzy, społeczeństwo, kościół czy media. „Efekt końcowy” jest wypadkową tych wszystkich elementów, uzależniony jest od całego środowiska w jakim przebywa dziecko.
Pamiętaj, że to właśnie Ty masz tak ogromny wpływ na ukształtowanie swojego dziecka. Niech proces ten przebiega w radosnej, rozważnej i pełnej miłości atmosferze – wtedy na pewno się uda.

Autor: Ewa UklejaTrwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 3.0 z 5. 1 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.