Czym jest socjalizacja?

Socjalizacja jest procesem, w czasie którego Twoje dziecko uczy się reguł działania w otoczeniu. Poznaje zasady jego funkcjonowania i normy w im obowiązujące. Dzięki socjalizacji dzieci stają się częścią zbiorowości społecznej, zdobywają wiedzę o tym, które zachowania są dobre, a które niewłaściwe.

Każdy człowiek żyje w określonym środowisku, otoczony wytworami kultury. To właśnie za jej pośrednictwem uczy się, co to znaczy być częścią jakiejś grupy. Przyswaja sobie wzory zachowań, uczy się jak należy postępować w różnych sytuacjach.

Socjalizacja to proces, w którym uczymy się podstaw życia społecznego. Ma to miejsce na przykład w okresie dzieciństwa, kiedy to poznajemy zasady posługiwania się językiem, rozpoznajemy gesty, odczytujemy znaki i symbole. Dla dziecka jesteś wówczas, Drogi Rodzicu, przewodnikiem, wprowadzających w trudny i zaskakujący świat. To dzięki Tobie, maleńki człowiek dowiaduje się jak działać i myśleć, oswaja się z tradycją. Obserwuje Ciebie w codziennych czynnościach, by później naśladować Twoje zachowanie i schemat działania.

Socjalizacja to także nauka określonych ról społecznych itp. przedszkolaka, ucznia, brata, matki, pracownika itp. Socjalizacja uczy, jak wykorzystywać zdobyte w najwcześniejszym okresie życia, informacje.

Literatura:
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, Oficyna naukowa
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2007, Znak

Autor: Magdalena Jankowska – autorka programu zajęć "Drzewko Szczęścia" stymulujących rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży; animator kultury, instruktor zajęć teatralnych, komunikacyjnych, twórczych; związana z instytucjami kulturalnymi i wychowawczo-edukacyjnymi we Wrocławiu.

 Trwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 4.0 z 5. 4 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.